Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Behoud van het ‘Zelf’ bij uitzonderlijk begaafde kinderen

Behoud van het Zelf

Uitzonderlijk begaafd zijn betekent anders zijn. Het omvat een asynchrone ontwikkeling, waar geavanceerde cognitieve vaardigheden en verhoogde intensiteit samen zorgen voor innerlijke ervaringen en een bewustzijn die kwalitatief verschillen van de norm. Het betekent vele malen intenser zijn, gevoeliger, intelligenter, dieper, complexer, uitgebreider, fijner, voelen voorbij de vijf bekende zintuigen en nog veel meer. Het intelligente individu is zo complex dat het door gemiddeld begaafde mensen en hoogbegaafden niet te doorgronden is. Het is misschien te ‘begrijpen’. Verstandelijk enigszins een idee hebben hoe het zou kunnen zijn, daar is vaag ‘iets bij voor te stellen’, maar als je het niet leeft, kun je het niet ervaren en VOELEN. Het kan niet jouw realiteit zijn en je kunt ook niet zeggen dat je uitzonderlijke begaafdheid begrijpt. Je kunt zeker niet denken te weten wat deze kinderen (en volwassenen) nodig hebben. Behalve als het om lichamelijke en materiële zaken gaat, zoals warme kleding en gezonde voeding.

Authenticiteit als basis

Het is van bijzonder groot belang dat deze groep mensen, van baby tot hoogbejaarde, vanuit hun autheniticiteit leeft en dat hun leven lang blijft doen. Waarom? Omdat ze zich anders moeten aanpassen aan iemand die ze niet zijn, aan opgelegde maatstaven en aan verwachtingen van de gemiddeld intelligente bevolking, van de gemiddelde maatschappij, van de grote bulk, van de massa.

Voor de grootste groep mensen is een bepaalde levensstijl prima, het past bij hen en er is niets aan de hand. Die mensen hebben geen grote behoefte aan autonomie, omdat ze vaak door hun levenswijze niet volledig autonoom kunnen en willen zijn. Het komt niet bij hen op, het is geen persoonlijke behoefte en dat is prima. Daarnaast beschikken gemiddeld begaafde mensen niet over de verfijnde manier van waarnemen en ze verhouden zich daardoor anders tot de natuur dan uitzonderlijk begaafde mensen.

Van baby tot volwassene zonder grenzen

Als ik het heb over grenzeloos opvoeden, dan bedoel ik niet dat je je kind niet leert wat sociale omgangsnormen zijn, wat discipline is, doorzetten, omgaan met uitgestelde aandacht en basisvaardigheden, zoals lezen, rekenen, fietsen etc. Ik bedoel dat je bij je opvoeding en begeleiding het kind, het ZELF, de kern, volledig centraal stelt. Dat je niet conditioneert, overtuigt, oplegt, dwingt, straft, manipuleert, eist, afdwingt, maar dat je hem vaardigheden leert, zodat je kind kan zijn wie hij is. Het is geen utopie, het is een noodzaak. Het is geen idealisme, het is de werkelijkheid.

Idealisme is juist dat uitzonderlijk begaafde mensen, dus extreem intelligente, fijngevoelige, intense en complexe mensen aangepast zouden moeten worden aan veel minder complexe wezens, die totaal andere behoeftes hebben. Iedere soort in de natuur, op onze aarde, is wat het is en heeft er recht op te zijn wie het is.

Aanpassen is geen optie

Uitzonderlijk begaafde kinderen passen zich mentaal en emotioneel extreem aan. Je hebt misschien niet eens door hoe ver dat gaat. Zo ver, dat ze zichzelf verliezen en dan ontstaat een bijna onherstelbare staat van het ZIJN, namelijk een versnippering van de kern, van de ziel, van het binnenste en hierdoor ervaart het kind een permanent gevoel van onveiligheid. Het voelt zich niet veilig in zichZELF en zoekt een reddingsboei extern. Er ontstaat een AFHANKELIJKHEID, die ze – als ze niet opletten – hun hele leven meedragen en in al hun relaties projecteren. Behalve de externe afhankelijkheid ontstaan door de versnippering van het zelf trauma’s. Het kind zoekt de kracht niet INTERN, maar extern en dat maakt hem bijzonder kwetsbaar en afhankelijk. Jij en je kind moeten leren de kracht intern te vinden en daarop te vertrouwen.

Als je dit mechanisme doorziet, is het jouw zaak om te kijken hoe je jouw kind en jezelf in zijn en jouw kracht zet en hoe je vanuit je hart leeft en dat ook je kind leert.

Renata Hamsikova

(Maatwerkspecialist voor kinderen en volwassen met 145+IQ) 

www.ieku.nl

Dit is maar een deel van de grote wijsheid die Renata ons vertelt. Wil je hier veel meer over weten en hoe je deze kinderen dan op een bekrachtigende manier kan begeleiden? Ben je ouder of begeleider van zo een uniek kind?

Kom dan zeker naar Renata’s exclusive WORKSHOPDAG op vrijdag 13 oktober 2023 in ons PURE CHILD huis te Stekene. Schrijf je in via info@purechild.be

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..