Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Anders naar kinderen kijken: basisvisie en eerste sleutel

Anders naar kinderen kijken

Basisvisie – Anders kijken, aandacht voor dromen

In het samenleven en werken met kinderen is het belangrijk dat we hen de ruimte geven om hun innerlijke kracht te leven en te zijn. Hiertoe kunnen we ons baseren op een aantal basistools of sleutels die eenvoudig zijn, maar die van ons als ouders, leerkrachten of begeleiders een grote openheid en diepgang vragen. Een bereidheid om naar en in onszelf te kijken. Een eerste vereiste is dat je je opent voor het ‘anders’ kijken naar het kind. Laat om te beginnen je verwachtingen los en neem de tijd om in te voelen wie het kind in essentie is en waarvan het kind droomt. Je keuze om anders naar het kind te kijken zal een onmiddellijke en diepgaande impact hebben op de gevoelswereld en het gedrag van het kind.

Creatie van jouw persoonlijke diepgang als ouder, leerkracht, of begeleider van kinderen

Het leven en dansen van jouw droom.

Dromen (dag- en nachtdromen) tonen ons de weg naar een meer hartsverbonden leven. C.G.Jung, die de psychologie van dromen diepgaand bestudeerde, stelde dat onze dromen een resultante zijn van onze psyche. Indien we onze dromen negeren en keuzes uit de weg gaan, worden we vaak rigide en angstig, star en nors, (ver)oordelen vaker, voelen we ons leeg, vermoeid, of worden zelfs ziek. 

Indien we gaan voor onze keuzes, geven we onszelf de vrijheid om te bewegen, fouten te maken, te doen wat goed voelt, te zijn wie we in essentie zijn, mét onze kwaliteiten en mindere kantjes. Hoe meer we onszelf deze ruimte geven, hoe bevrijdender dit werkt en hoe meer harmonie of evenwicht we ervaren. Angst verdwijnt en maakt plaats voor vertrouwen, een mooie zelfwaarde en meer zelfliefde. 

Dit evenwicht is duidelijk voelbaar en zichtbaar in ons lichaam (gezondheid), onze gevoelens (denken) en emoties (zielsverbonden) en wordt weerspiegeld in al onze relaties, in ons werk, in onze woning én in ons gezin. Dus ook in ons contact met onze kinderen of met de kinderen die we begeleiden. 

Nastreven van harmonie

Het nastreven van harmonie is dan ook een prachtige basis om evenwicht in jezelf en rondom jezelf te creëren. In het streven naar dit persoonlijk evenwicht geef je namelijk ook de anderen om je heen de vrijheid om zichzelf te zijn en zichzelf te laten zien. Doordat je zelf meer verbonden bent met wie je bent, met je dromen, leef je authentieker en nodig je ook de kinderen uit om zich over te geven aan hun dromen. En laat net dàt het eerste sleutelpunt zijn om kinderen te begeleiden naar het leven van hun kracht.

Basissleutel 1.: Zien van het kind door aanvaarding van jezelf

Kinderen willen graag ‘gezien’ worden. In dit ‘zien’ willen zij in hun meest volledige zijn gewaardeerd worden. Zo ook voor jou.  Ook jij wil graag gezien en gewaardeerd worden. Een bij deze woorden opborrelende vraag is : ‘ Wat betekent het om een kind ‘volledig’ te zien? ‘ Op een heel andere manier naar het kind kijken namelijk:

  • Kijken naar hun dromen – Waar droomt het kind van ?

Moedig dromen aan. Het brengt het kind in contact met zijn intuïtie, gevoelens, emoties en diepste wensen. Het minimaliseren, niet au-serieux nemen, negeren of afwijzen van dromen voelt daarom vaak als een afwijzing van het zelf. Wat de vertrouwensband tussen de volwassene en het kind, of de band van het kind met zijn ziel of zelf diepgaand kan beschadigen.

  • Kijken naar hun kwaliteiten – Waar is het kind goed in ? Waar wordt het blij en opgewonden van? Wat is zijn passie? Wat wenst het kind later te worden?

Stimuleren van de kwaliteiten en passies van het kind, maakt dat de eigenwaarde en zelfliefde van het kind gestimuleerd worden.

  • Loslaten van je oordeel over het kind, gebaseerd op maatschappelijke of persoonlijke verwachtingen. Geen labelling van het kind. Loslaten van perfectie.

Niets is zo beperkend en afbrekend voor de eigenwaarde van het kind dan een volwassene die hen door een ‘beperkende bril’ bekijkt. Elk kind is het waard om als ‘heel’ en ‘volwaardig’ gezien te worden. Altijd. Het is niet omdat ons denken beperkend is of hun lichaam of mogelijkheden als beperkt worden gezien dat zij beperkt dienen te worden in wie zij zijn. Er is geen juist, noch fout. Vaak zien we slechts een deel van het geheel omdat we ons afsluiten voor de schoonheid die we in onszelf nog niet gezien of aanvaard hebben. 

Weet dat als jij als ouder of begeleider een kind moeilijk zal kunnen inspireren om te doen wat het graag doet als je dat zelf niet doet. Als je zelf in een onevenwicht leeft, wat zichtbaar en voelbaar is doorheen je lichaam, je emoties, je gevoelens, je totale ‘zijn’. Kinderen zijn uiterst gevoelig en pikken dit onevenwicht of non-authenticiteit gemakkelijk op. Zij zullen in dit geval ‘voelen’ en ‘weten’ dat jij niet in balans bent en jou hierin spiegelen. Het anders kijken naar het kind, vraagt van jou dus ook een anders kijken naar jezelf. 

Stel dezelfde vragen aan jezelf

Stel jezelf daarom dezelfde vragen als toen je naar het kind keek. Wat zijn jouw dromen? Waar word jij blij van? Waar belemmer je jouw vrijheid door perfectie te eisen? Waar oordeel jij over jezelf of anderen en wat zegt dat over jouw eigenwaarde, zelfliefde?…

Hoe meer je zelf in contact komt met je eigen dromen en je eigen waarheden, des te meer je die ook leeft, hoe meer je jouw kind of de kinderen die je begeleidt uitnodigt om zichzelf te zijn. Je inspireert hen en geeft ruimte om ook hun dromen te gaan dansen. Dit is tevens de basisvisie van al mijn werk en dansbegeleiding van kinderen en jongeren in scholen (gewoon onderwijs, buso, bijzondere jeugdzorg), persoonlijke begeleiding of van mijn dansbegeleiding van volwassenen :

Het ‘zien’, aanmoedigen en bekrachtigen van de unieke dans die in elk kind en in elk van ons reeds aanwezig is.

Volgende keer de tweede sleutel.

door Maggie, Wcu-Dance vzw.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..