Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

AD(H)D, een uniek gedragspatroon?

ADHD

Er wordt in school-en opvoedingsmiddens vaak heel snel de benaming ADHD uitgesproken, als ze kinderen zien die druk en onrustig zijn. Een stempel die makkelijk gegeven wordt en een vage mening is over de oorzaak van deze, veel voorkomende ‘stoornis’. De waarheid is dat de oorzaak veel genuanceerder is. In dit artikel ga ik dieper op de betekenis van de gekende termen in en op zoek naar de reden waarom een kind (of volwassene) dergelijk gedrag vertoont. Ook ga ik op zoek naar oplossingen.

Voorafgaand

Dat de oorzaak èn definities van ADHD en ADD niet kristalhelder en vooringepakt zijn is de eerste vaststelling, wanneer  je hier dieper in wilt duiken. Ik heb dit schrijfsel dan ook geschreven vanuit verschillende invalspunten en met referentiepunten uit de boeken van auteurs als Gabor Maté, Cathelijne Wildervanck, Bert Hellinger en Els Van Steyn. Het is op zijn minst een integrale visie op wat afwijkend gedrag wordt genoemd bij zowel kinderen als volwassenen. Het argument dat dit ‘label’ een stoornis zou zijn, is op zijn minst voorbarig te noemen als we de integrale visie voor ogen houden. Verderop  heb ik het over een uniek-nog steeds onbegrepen- gedragspatroon, want dat is het in essentie.  Mijn intentie in deze bestaat er dan ook uit, een zo genuanceerd mogelijk beeld te brengen rond ADHD en ADD, zodat de lezer zich een goed beeld kan vormen en zich niet vast rijdt in conservatieve benaderingen ( want die zijn er al genoeg). De structuur van  dit schrijfsel komt neer op  twee benaderingen èn een conclusie waarin handvaten worden aangereikt.

Definities van ADHD en ADD

We spreken over zowel  ADHD en ADD. ADD is een subcategorie of ook wel ADHD type-2 genoemd. Alhoewel ik in het artikel het woord ‘stoornis’ zal aanhalen, zie ik het liever als een ‘uniek gedragspatroon’.

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyper Activity Disorder. ADD staat voor Attention Deficit Disorder. (deficit staat voor ‘tekort’)Als je dit letterlijk interpreteert staat er in feite dat: er een tekort is aan aandacht of zoals Gabor Maté het schrijft in zijn boek: “Het juiste soort aandacht krijgen is de primaire behoefte van het kind. De grote angst van het kind is gebrek hebben aan dat soort aandacht.” Hij vervolgt dan ook met te stellen dat de groeiende druk op ouders vanuit een snel evoluerende hoogtechnologische maatschappij, ook een druk legt op de verbinding tussen ouders en kind. Hij sluit deze benadering af met:

Er wordt snel gereageerd met de vraag: “Is het dan de fout van de ouders?” wanneer de omgeving wordt aangegeven als oorzaak. Het is meestal een schuldvraag die ontstaat vanuit de  simpele overtuiging dat wanneer iets fout gaat, er een schuldige moet zijn. Het helpt ouders met kinderen gediagnosticeerd met ADD niet,  want reeds van alle kanten worden zij reeds van alle zijden met de vingers gewezen door vrienden, kennissen, familie en zelfs vreemden op straat.” – Gabor Maté

Hersencircuits & omgeving

Het lijkt me vrij duidelijk te zijn dat één van de factoren die een grote rol speelt bij ADHD de opvoedkundige omgeving schijnt te zijn.

Er zijn echter meerdere bijkomende factoren, zoals genetische aanleg bijvoorbeeld. Gabor Maté geeft aan dat de neurowetenschap heeft vastgesteld dat het menselijke brein niet alleen wordt geprogrammeerd door biologische erfenissen (genetisch), maar dat hersencircuits worden gevormd door hetgene wat gebeurd nadat het kind in het leven terechtkomt en zelfs wanneer het nog in de baarmoeder aanwezig is. Toch nuanceert Cathelijne Wildervanck dit in haar boek ‘ADHD, hoe haal je het uit je hoofd?’:

Als het om ADHD gaat, zeg ik wel eens: deze persoon gaat gewoon minder handig om met informatie (prikkels). Je daarvan bewust worden is het halve werk en vaak automatisch het begin van verandering.” – Cathelijne Wildervanck

Het familiaal-morfogenetisch veld

Hier betreden we een ander domein van recente psychologie, die door het genie, Bert Hellinger is ontdekt en ontworpen. Zijn benadering is radicaal anders, wat betreft het zoeken van de oorzaak van een kind met een uniek gedragspatroon. Hij ontdekte namelijk dat het individu onder invloed staat van een onzichtbaar veld van niet gematerialiseerde, verdrongen gedachten van al diegenen die deel uitmaken van dat veld. Door natuurkundige en celbioloog Rupert Sheldrake, het ‘morfogenetisch’ veld genoemd. Of zoals Els Van Steyn het treffend in haar boek ‘De Fontein’ samenvat:

Hardnekkige patronen in je leven zijn vaak terug te voeren op je familiesysteem; de onlosmakelijke verbinding met al je familieleden. Net als de natuur kent dat systeem onzichtbare wetmatigheden waarvan je je vaak niet bewust bent , maar die grote invloed op je leven uitoefenen.” – Els Van Steyn

Alle Doelen op een Hogere Dimensie (ADHD)

Een kind met een uniek gedragspatroon, zal het soms op zich nemen, om die verdrongen gedachten, of zelfs trauma’s van een familiesysteem zichtbaar te maken. Daarmee wil het kind, zij het onbewust het evenwicht in het veld herstellen. Ook kan je dit gedragspatroon zien als een boodschap voor de ouder om te kijken welke onverwerkte trauma’s bij jezelf als ouder dienen getransformeerd te worden. Wij volwassene dragen soms zoveel onbewuste pijnen uit ons verleden mee en deze mogen wij zien en verwerken.

Te samen, met wat in de eerste alinea’s werd besproken ontdekken we hier een bijkomende (mogelijke) oorzaak van ADHD. Hier wordt ADHD de afkorting van Alle Doelen op een Hogere Dimensie. Want het kind zijn gedrag heeft op deze wijze inderdaad invloed op een andere (weliswaar) hogere dimensie.

Conclusie

“Als ouders, dewelke elke inspanning leveren om onze kinderen in een liefdevolle en veilige omgeving te laten opgroeien hoeven we onszelf met niet meer schuld op te zadelen. We hebben minder schuldgevoelens nodig en meer bewustzijn over hoe de kwaliteit van de ouder-kindrelatie gebruikt kan worden om de emotionele- en cognitieve ontwikkeling van onze kinderen te verbeteren.” – Gabor Maté

Wat bijgevolg duidelijk wordt is dat het hier niet alleen over een genetische  of erfelijke aangelegenheid gaat bij een kind met een uniek gedragspatroon. Andere mogelijke oorzaken die we hier niet in detail kunnen belichten zijn: de spirituele blauwdruk  (spirituele missie) van het kind en mogelijke allergische reacties op voeding. Hier komt-op basis van het voorgaande en het Maté materiaal alsook, de Hellinger benadering- duidelijk naar voor dat, meerdere externe invloeden inwerken op het kind met een uniek gedragspatroon. Het goede nieuws is hiermee dat het niet alleen met een  chemische pil kan opgelost worden en dat remedies (indien nodig) zeer breed mogen bekeken worden.

ADHD hoe haal je het uit je hoofd?Hierna volgt een combinatie van de doeltreffendste behandelingen* volgens Cathelijne Wildervanck in haar boek ADHD, hoe haal je het uit je hoofd :

 1. Medicatie
 2. Cognitieve therapie (RET)
 3. Gedragstherapie
 4. Neurofeedback
 5. Dieet
 6. Homeopathie
 7. CBD- en visolie.

* De essentie van behandeling  bestaat eruit, dat de mens-mits deskundige hulp- zijn mentale processen kan beïnvloeden en dit geldt voor zowel volwassenen als voor kinderen.

Rudy Van Damme

Bronnen:

 1. Scattered Minds
 2. ADHD, hoe haal je het uit je hoofd?
 3. Verborgen dynamiek van familiebanden.
 4. De fontein.
 5. De omgevingstheorie en de veldtheorie.
 1. Steeds bevoegde medicus raadplegen vooraleer toe te passen.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..