Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

13 tips voor goede voornemens in het onderwijs

Goede voornemens
 • Zorg dat je de natuur meer betrekt bij het leven en werken op de school. Want hoe meer kinderen natuurervaringen hebben, hoe beter zij spontaan voor de aarde zullen zorgen. Geef dus af en toe buiten les. Dat er planten of dieren in de klas aanwezig zijn, dit verbetert de concentratie. Maak de speelplaats groen, met planten, bloemen en bomen. Laat de kinderen zich hiermee verbinden. Een eigen groentetuin of zelfs een kleine boerderij, met kippen, konijnen, geitjes erbij zou fijn zijn.  Kinderen leren hoe je zorg kan dragen voor dieren en hoe je zelfstandig eigen groenten kan kweken. Of je kan zorgen voor een voedselbos rondom de school indien hier plaats voor is.
 • Leer kinderen filosoferen. Kinderen hebben een hoop vragen. Het is leuk als ouder om zoveel vragen te beantwoorden met hun kennis. Echter filosoferen draait alles om.  Je wil net ervoor zorgen dat er vragen opgeroepen worden waardoor het kind zelfstandig en kritisch leert na te denken zodat het zonder specifieke kennis tot diverse inzichten kan komen. Bijvoorbeeld over de ruimte, de oneindigheid, kunst, taal, keuzes, nuttigheid, dilemma’s, gevoel enz. Filosofische vragen over dit soort thema’s zetten aan tot kritisch denken.
 • Leer kinderen hoe ze de economie kunnen aanpassen aan de natuur en niet andersom.
 • Leer kinderen zelfreflectie te ontwikkelen op wat ze gedaan hebben en zorg dat ze opnieuw leergierig worden.
 • Leer hen hun eigen lichaam beter kennen door hen dingen aan de lijve te laten voelen. Zoals hoe hun spijsvertering werkt en waarom je jezelf ongemakkelijk voelt of je hartslag omhoog gaat bij het eten of drinken van bepaalde voeding en dranken.  Wat er met je hersenen gebeurt wanneer je een tekort heb aan een bepaald voedingselement enz. 
 • Help kinderen bij het ontdekken van hun talenten en hun passies. En geef hen hierin de juiste begeleiding op het niveau waar zij klaar voor zijn.
 • Zorg voor balans tussen schermkijken en buiten zijn in de natuur
 • Leer kinderen op een mindfulle manier met hun emoties omgaan.
 • Leer kinderen te vertrouwen op hun intuïtie. Laat hen het verschil aanvoelen tussen hun gevoel vanuit hun hart of een gedachte vanuit de ratio.
 • Leer hen aan te voelen dat elk mens, elk kind, in essentie gelijk is: ieder wil graag gezien worden.  En dat tegelijkertijd ieder anders is, een ander talent en een ander pad heeft te bewandelen in het leven. En dat dit gegeven helemaal oké is, want ieder is evenwaardig.
 • Ga samen met de leerlingen aan de slag met weerbaarheidstrainingen en geweldloze communicatie. 
 • En ‘last but not least’:  Overtuig je directie en inspectie dat met de kinderen bezig zijn, veel belangrijker is dan al het paperassen werk.

Magdalena Troch

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Previous slide
Next slide

Reageren op dit artikel..