blog V2

 • Verslag van het symposium “De kracht in jouw kind”

  24 september 2017

  10 juni 2017 (Kasteel Walburg, Sint-Niklaas)

  10 juni 2017 beloofde een zonnige dag te worden en dat kon je in de vroege uurtjes al opmaken toen mensen al blijgezind en verwachtingsvol de trappen kwamen oplopen(het symposium vond plaats op de eerste verdieping).

  Het evenement startte netjes op tijd, nadat iedereen verwelkomt werd met een blije groet en een volle goodiebag. (Gevuld door al onze sponsors)

  Magdalena Troch en Rudy Van Damme ( bezielers van PURE CHILD vzw ) stelden eerst hun mooie project voor en toonden duidelijk de noodzaak aan van hun PURE CHILD platform en magazine. Namelijk dat het tijd wordt dat mensen in het onderwijs en ouders bewust worden dat wanneer wij op een hele andere manier naar kinderen kijken, zoals labels die wij op kinderen plakken, problemen die wij aan kinderen hangen vermeden kunnen worden. PURE CHILD wil een “leider” zijn in het brengen van deze nieuwe inzichten door de verhalen en inzichten te brengen van vele coaches en bevoegde mensen die nu reeds met een nieuwe kijk werken, met positieve resultaten als gevolg.
  Tijdens de hele dag zou Magdalena, (hoofdredactrice van het magazine Pure Child) de lezingen op een dynamische en warme manier aan elkaar praten. Aan haar kon je zien en voelen dat ze heel veel respect heeft voor de sprekers (tevens auteurs in haar magazine). Haar stempel werd duidelijk op dit evenement gedrukt!

  De eerste spreker, Kathlien Bridoux brak een lans voor de babies in de baarmoeder want daar gebeurt ook zo veel belangrijks! Ze gaf concrete voorbeelden vanuit haar praktijk, aangevuld met rijke analyses.

  Een extraatje voor de deelnemers was het muzikaal intermezzo gebracht door Henk Mesuere van Koraal vzw .
  Deze muziekkunstenaar zou dit het hele symposium volhouden, waarbij hij elke spreker in- en uitleidde met een authentiek stukje wonderbaarlijke muziek.
  Vervolgens maakte de immer actieve Briony Van Den Bussche haar opwachting. Briony is schooldirecteur van de innovatieve Vlinderwijze school (en nog zoveel meer). In haar lezing maakte ze alle verwachtingen waar. Ze liet haar publiek ook kennis maken met een techniek om versneld te kunnen leren en een techniek afkomstig uit de Hawaiiaanse Huna traditie! Voorwaar, van deze Briony hebben we het laatste nog niet gehoord!

  Na twee bijzonder interessante en hartverwarmende lezingen was het tijd om te gaan lunchen en dat liet iedereen zich geen twee keer zeggen.
  Er werd bij een pittig soepje gezellig verder gekeuveld over wat er was verteld door de eerste twee sprekers. Ook de publicitaire standjes van de sponsors kregen een bezoekje.
  Velen kregen nieuwe inzichten en sommigen waren zichtbaar ontroerd door de onderliggende boodschappen die waren doorgesijpeld, de verbinding tussen mensen en ook door de bijzondere sfeer van kasteel Walburg.

  Na de pauze was het dan aan de beurt van ex-vrt coryfee en gezondheidscoach Martine Prenen. Aan dynamisme en humor geen gebrek bij deze dame die zich de laatste jaren vakkundig heeft omgeschoold tot succesvol auteur. Het publiek werd vergast op een professionele lezing door een gepassioneerde Wellnesscoach èn ervaringsexpert (moeder van twee).
  Daarna werd er plaats gemaakt voor de dame die de bezielster en directeur is van Lazuli training: Eva Storm en haar ervaring en levenswijsheid al jaren ten dienste stelt aan talloze ambitieuze coaches. Als moeder van een bijzonder kind vertelde ze over haar eigen ervaringen en dat vond het publiek méér dan interessant, de uitdagingen die een kristalkind(lees: hoogbegaafd èn hooggevoelige kind) met zich meebrengt maakten dat iedereen geboeid luisterde naar wat Eva Storm te vertellen had recht uit de praktijk!
  De spanning ging na deze zinderende uiteenzetting nog steeds crescendo want iedereen wist dat het ‘hoofdgerecht’ van de dag nog moest komen en dat , na al zovele doorstane emoties, de temperatuur steeg voelbaar in de zaal!

  Maar eerst was er nog even tijd voor het vier-uurtje. Even weerom alles wat doen bezinken met een heerlijke muffin van het huis.

  Ook maakte nu de tweede hoofdmoot van deze bijzondere dag zijn opwachting en dat was niemand anders dan de unieke kindertolk en Vlaanderens pionier in deze materie Yves Boone. Yves bracht een heel aparte kijk op ‘probleemgedrag’ bij kinderen. Zijn stelling is: ga niet aan de slag met het kind (bij problemen)maar met de ouders omdat deze laatste, in vele gevallen, nog steeds met een onverwerkt emotioneel ‘rugzakje’ rondlopen en daardoor (ongewild) hun kind(eren) belasten.

  Zoals gezegd steeg de spanning omdat iedereen voelde dat de laatste lezing een heel bijzondere zou zijn, want niemand minder dan: Leo Bormans, onze Vlaamse internationale geluk ambassadeur kwam nu aan de beurt.
  Hij liet er geen twijfel over bestaan: Hij kreeg het publiek onmiddellijk mee met een zeer dynamische intro-speech! Iedereen begreep onmiddellijk waarom deze man wereldwijd werd gevraagd om te spreken over “de wetenschap van geluk”.

  De kers op de taart kwam er voor een aantal deelnemers die een boek mee naar huis konden nemen omdat ze het winnend tombola-lot hadden gekocht.
  Na deze laatste indrukwekkende afsluiter ging iedereen met opgeladen batterijen tevreden naar huis. Waarlijk, een dag die in de harten van diegene die erbij waren lang zal blijven nazinderen! Op het einde nam het publiek onder aansturen van de troubadour van dienst, Henk Mesuere, op een hartverwarmende wijze afscheid van beide organisatoren Magdalena & Rudy door een welgemeend “Namasté” te zingen van uit het hart

  (Verslag opgemaakt door Rudy Van Damme © Pure Child vzw 2017).

  Willen jullie meer weten over onze kindercoachen bezoek onze website en kijk bij de knop.

  Ziehier de link van een kortfilm die dag :
  “Een terugblik op het PURE CHILD symposium “

 • Kinderen en hun zelfbeeld

  24 september 2017

  Een onderdeel van zich gelukkig voelen is een goed zelfbeeld hebben.

  Voor elk mens is het zelfbeeld dus een grote rol in het leven. Het is van grote invloed op het zelfvertrouwen. Wanneer iemand van zichzelf denkt: ‘Ik ben aardig en de moeite waard’ zal dit veel zelfvertrouwen opleveren.
  Terwijl iemand die denkt: ‘Ik word ook zo snel kwaad of ik kan niet veel goeds doen, of een ander is beter, ze vinden mij niet aardig’ Dan is er weinig sprake van zelfvertrouwen.

  Gedachten bij kinderen

  Kinderen worden niet geboren met gedachten over zichzelf. In eerste instantie ervaart een kind zichzelf en de mensen om zich heen niet als individuen. Ze leren over zichzelf te denken door wat ze voelen bij de ouders, de volwassene rondom zich, wat er tegen hen gezegd wordt, en hoe ze behandeld worden.

  Bij een positieve relatie krijgt het kind het gevoel gewaardeerd en geaccepteerd te worden. Wanneer je gewaardeerd wordt, ben je dus de moeite waard, kan je een positief zelfbeeld ontwikkelen en kan je van jezelf houden. De manier waarop je over jezelf denkt, beïnvloedt je gedrag weer.
  Een kind dat het gevoel heeft door zijn ouders geliefd te worden en voelt dat er veel liefde is tussen beiden ouders, zal makkelijk iets doen voor zijn ouders dan een kind dat het gevoel heeft dat zijn ouders hem maar vervelend vinden.

  Een kind dat helpt met bijvoorbeeld : “de tafel dekken”, zal door ouders gewaardeerd worden en zich goed over zichzelf voelen. Het kind dat niet heeft geholpen met het dekken van de tafel omdat hij denkt: ‘Het maakt toch niet uit, mama is toch altijd boos op me’ zal opnieuw deze boosheid op zijn hals halen en ook gesterkt worden in zijn negatieve zelfbeeld. Zo belanden ouder en kind in een vicieuze cirkel en kan ongemerkt een zeer ongewenste situatie ontstaan, die niet zo eenvoudig te doorbreken is.

  Voor de vorming van het zelfbeeld zijn voor kinderen de ouders van zeer groot belang. De eerste en meeste ervaringen die kinderen hebben zijn met de ouders. De ouders zijn als het ware zijn Goden. Het kind voelt, beleeft en kopieert de ouders. Deze relatie met de ouders is heel intensief en van belang voor het latere gedrag van het kind.
  Kinderen hechten hierdoor heel veel waarde aan de opmerkingen van de ouders, vooral wanneer deze vaak herhaald worden. Hoe vaker de opmerking herhaald wordt, hoe sterker het kind gaat geloven in de waarheid van de opmerking en hoe sterker het zelfbeeld, dat het kind gevormd heeft, bevestigd wordt. En dit zelfbeeld bepaalt hoe het kind zich gedraagt en voelt. Een kind dat het gevoel heeft; “ niet de moeite waard te zijn,. “ kan neerslachtig worden, zich terugtrekken en geen hulp meer accepteren. Het kind moet eerst weer positiever over zichzelf leren denken, voordat het zich weer positiever kan gaan gedragen.

  Kinderen kunnen heel gevoelig zijn voor de opmerkingen van hun ouders. Soms kan een opmerking die door de ouders absoluut niet kwaad bedoeld is, wel zo opgevat worden door het kind. Kinderen nemen vaak alles letterlijk. Bijvoorbeeld wanneer je je kind benoemt al spelend : “ Hé clowntje of petoetje of kadeeke of gekkie of … dan kunnen kinderen het hiermee moeilijk krijgen omdat ze niet met hun eigen naam genoemd worden en daarbij het gevoel kunnen krijgen niet ten volle gewaardeerd, niet echt graag gezien te worden.

  Of een kind positief over zichzelf denkt wordt voor een groot deel bepaald door honderd-en-een kleine situaties in het dagelijks leven. Die ene ruzie waarin het kind enorm op zijn kop krijgt en dingen gezegd worden waar iedereen later spijt van heeft, zal het zelfbeeld niet direct schaden, vooral niet wanneer het kind in het dagelijks leven wel gewaardeerd wordt. Terwijl een kind dat niet enorm op zijn kop krijgt, maar wel iedere dag kleine negatieve opmerkingen krijgt wel een negatief zelfbeeld kan ontwikkelen.

  Communicatie

  Ook de manier waarop iets gezegd wordt, is van groot belang. Gebaren en gezichtsuitdrukkingen zijn zeer belangrijk. Wanneer deze overeenstemmen met wat er gezegd wordt, zal het gezegde snel geloofd worden. Als iemand zegt dat het niet erg is wat je gedaan hebt, maar hier verdrietig of boos bij kijkt, kan dit voor grote verwarring en onzekerheid zorgen. Wat moet er dan geloofd worden, het geen er gezegd wordt of hetgeen de gezichtsuitdrukking zegt? Voor kinderen is vaak de gezichtsuitdrukking belangrijker dan hetgeen er gezegd wordt. Kinderen zijn zeer gevoelig voor gebaren, gezichtsuitdrukkingen en de toon waarop iets gezegd wordt. Waarschijnlijk komt dit doordat het kind als baby deze informatie wel al kon begrijpen en hetgeen er gezegd werd nog niet.

  Als ouder hebt u dus een grote invloed op het zelfbeeld van uw kind. U kunt uw zoon of dochter helpen een positief zelfbeeld te vormen door complimenten te geven, te waarderen wat er goed gaat ook al gaat er ook iets niet goed, opbouwende kritiek te geven en kinderen de kans te geven de gevolgen van hun eigen gedrag te ervaren.
  En ook als ouder het juiste voorbeeld te geven. Door als ouder ook een positief zelfbeeld voor te tonen en te tonen dat jij als ouder ook zelf verantwoordelijkheid neemt over je daden.

  Complimenten geven

  Waardering is ontzettend belangrijk voor kinderen. Het is heel belangrijk voor hen te weten welk gedrag op prijs gesteld wordt en hen de moeite waard maakt. Bij het geven van een compliment is het dan ook van groot belang dat het compliment duidelijk en niet te algemeen is.
  Het compliment: ‘Wat lief dat je de tafel alvast gedekt hebt, dat scheelt mij een hoop werk.’ vertelt het kind veel meer dan het compliment: ‘Wat ben je toch lief’.

  Met andere woorden: een goed compliment vertelt een kind welk gedrag gewaardeerd wordt en waarom het gedrag gewaardeerd wordt.
  Een compliment werkt het beste wanneer het gecombineerd wordt met de juiste gezichtsuitdrukking en gedrag, zoals een lach, een knuffel of een kus. Dus het compliment moet echt zijn en niet gespeeld.
  Vooral bij erg jonge kinderen zijn het gedrag en de gezichtsuitdrukking van groot belang. Vaak zijn een knuffel en een glimlach bij deze kleine kinderen al genoeg, omdat ze het compliment nog niet begrijpen. Toch kan het goed zijn het compliment toch te geven, om hier alvast een gewoonte van te maken.
  Wanneer het kind iets gedaan heeft wat verwacht werd, kan het goed zijn een compliment te geven: ‘Wat fijn dat je gedaan hebt, wat ik je vroeg.’

  Waardeer dat wat goed gaat eerst: vaak zal het gebeuren dat uw kind iets probeert te doen, maar dat het niet helemaal goed gaat. U kunt dan de nadruk leggen op dat wat er mis is gegaan, maar dit zal het kind niet motiveren het nogmaals te proberen.
  Wanneer u eerst de nadruk legt op het feit dat het kind heeft geprobeerd iets te doen dat u op prijs stelt, dan zal dit wel motiveren het nogmaals te proberen.
  Natuurlijk mag u wel iets zeggen over wat er verkeerd is gegaan, maar probeer niet het positieve van het proberen te laten overschaduwen.

  Een voorbeeld:
  Uw kind heeft de afwas gedaan en hierbij de keukenvloer erg nat gemaakt. U kunt dan zeggen: ‘Moet je nou zien, de hele vloer is nat.’
  Uw kind zal dan denken: ‘Ik doe het niet meer. Mama was helemaal niet blij en ik kan het ook helemaal niet.’
  Beter is het om te zeggen: ‘Wat goed dat je de afwas gedaan hebt, dank je wel, dat scheelt mij een hoop werk. Zullen we zo alleen nog wel even het water op de vloer opdweilen.’ Het kind zal dan de waardering voelen en de kans is groot dat hij/zij de volgende keer opnieuw de afwas zal doen en proberen minder te spatten.

  Opbouwende kritiek geven

  Natuurlijk zal het ook regelmatig gebeuren dat uw kind iets doet wat helemaal niet positief is, wat u boos maakt en waar u begrijpelijkerwijs iets van zeggen wilt. Voor het geven van deze kritiek geld eigenlijk het zelfde als voor het geven van een compliment. Wees duidelijk en concreet. Opbouwende kritiek vertelt welk gedrag niet gewenst is en waarom het niet gewenst is. Zeer zinvol kan het zijn om meteen te vertellen welk gedrag er wel gewaardeerd zou worden in deze situatie.

  Een voorbeeld:
  Uw zoon van 12 komt te laat thuis. Opbouwende kritiek zou zijn: ‘Ik vind het erg vervelend dat je te laat thuis komt, nu is het eten koud geworden. In het vervolg verwacht ik dat je om zes uur binnen bent. En als dit niet lukt, dan laat je dat ruim van te voren weten, zodat ik er rekening mee kan houden.’
  De jongen weet nu veel meer dan wanneer er gezegd zou zijn: ‘Ben je nou alweer te laat, er valt ook niets met jou te beginnen.’
  Ook belangrijk bij het geven van kritiek is dat u duidelijk weet te maken dat u het gedrag afkeurt, maar niet het kind. ‘Wat ben je toch vervelend’ klinkt een stuk zwaarder dan ‘Wat doe je toch vervelend’. Het is één woord verschil, maar voor een kind gevoelsmatig een wereld van verschil.

  Gevolgen van gedrag leren ervaren

  Kleine kinderen zijn zich er niet van bewust dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag. Ze moeten dit leren door de gevolgen van hun gedrag te ervaren. Natuurlijk gaat het hierbij alleen om gevolgen waarvan u van mening bent dat uw kind ze aankan. Geef uw kind wat ruimte om zelf dingen te ondernemen, maar stel wel grenzen. Als er gevaar dreigt grijpt u natuurlijk in en als u twijfelt of een kind iets aankan, doe het dan in eerste instantie samen met uw kind. Een beetje angst en spanning kan er bij horen, dit helpt bij het proces van zelfstandig worden.
  Als uw kind ondanks zijn/haar angst iets gedaan heeft, zal dit ook bijdragen aan een positief zelfbeeld.
  Let er wel op dat u niet te hoge verwachtingen stelt. Probeer de juiste balans te vinden in wat uw kind aankan en houdt steeds rekening met zijn/haar leeftijd en capaciteiten.
  In veel gevallen hoeft het kind niet beschermd te worden.
  De vervelende gevolgen leren het kind verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen gedrag en leren het kind dit gedrag de volgende keer niet meer te vertonen.
  Maak van te voren geen ruzie over dit gedrag, waarschuw hoogstens voor de gevolgen.

  Een voorbeeld:
  Uw dochter (14 jaar) komt iedere ochtend moeilijk uit bed. Steeds weer moet u haar opnieuw wakker maken omdat ze haar wekker uit zet. Doordat u haar steeds wakker maakt, komt ze nooit te laat op school en ervaart ze nooit de nadelige gevolgen van haar gedrag. Door haar niet opnieuw wakker te maken, zal ze te laat op school komen, hiervoor straf krijgen en leren dat ze beter meteen uit bed kan gaan als haar wekker afloopt. Op deze manier leert ze zelfstandig te zijn en hoeft u als ouder niet steeds te mopperen.

  Door uw kind te complimenteren en te waarderen voor goed, gewenst gedrag, door opbouwende kritiek te geven bij ongewenst gedrag en uw kind soms ook de gevolgen van zijn eigen gedrag te laten ervaren, kan uw kind een positief zelfbeeld en zelfstandigheid ontwikkelen en hoeft u als ouder minder de boeman te zijn. Dit is overigens een proces dat moet groeien en enige tijd vraagt om op gang te komen wanneer het verstoord is.

  Wanneer je kind veel lastig gedrag vertoont is het niet altijd eenvoudig iets te vinden om het mee te complimenteren. En een kind zal zich niet meteen na een paar complimenten beter over zichzelf gaan voelen en meer gewenst gedrag gaan vertonen.

  Vergeet hierbij niet te kijken, of het kind zijn gedrag iets is, waar jijzelf als ouder mee zit. Misschien voel je je op dat moment als ouder ook niet helemaal lekker en heb je last met jezelf, een toe- doe werk of een moeilijke conversatie gehad of wat dan ook… .
  Kinderen spiegelen de ouder vaak. Zij nemen vaak onbewust gevoelens van de volwassene over…

  Dus geef je kinderen en jezelf tijd en kijk na een maand of twee eens of er verandering is opgetreden door zelf als ouder een voorbeeld te zijn in het geven van positieve reactie bij fijne, goede en mooie handelingen en door een positief zelf beeld te hebben van jezelf. Doe en leef het als ouder voor en geef je kind duidelijk het gevoel dat het gewaardeerd wordt, dat het graag gezien wordt. En natuurlijk dat er grenzen zijn…

  © Redactie Pure Child vzw 2017

 • Wist je dat autisme spectrum stoornissen vaak ontstaan door een verstoorde darmflora?

  24 september 2017

  GAPSDIEET / LEKKENDE DARM / VERSTOORDE DARMFLORA
  Kinderen met autisme spectrum stoornissen (ASS) hebben heel vaak last van maagdarmklachten zoals buikpijn, opgeblazen gevoel, winderigheid, diarree en constipatie. Naar schatting 23 tot 70% van de kinderen met ASS heeft spijsverteringsklachten. Hoe erger de maagdarmklachten, hoe ernstiger de symptomen van autisme .
  De darmflora of het microbioom (de bacteriën in de darm) is betrokken bij de pathologie van autisme. Uit verschillende studies blijkt dat kinderen met autisme een verstoorde darmflora hebben (meer pathogene bacteriën, minder bifidobacteriën, minder verscheidenheid)
  De darmwand heeft een eigen zenuwstelsel met neuronen, neurotransmitters en neuropeptiden die instaan voor de communicatie met de hersenen en de rest van het lichaam. De darmbacteriën maken hormonen en neurotransmitters aan en communiceren met het centraal zenuwstelsel. Dat noemt men de darm-hersenen connectie of de microbioom-darm-hersenen as.
  De zenuwcellen in de darmen worden geprikkeld door in de darm aanwezige (voedings)stoffen, micro-organismen en stoffen die door micro-organismen aangemaakt worden. Ze geven deze prikkels door aan de hersenen. Clostridium bacteriën (die vaak verhoogd zijn in de darmflora van autistische kinderen) maken bijvoorbeeld neurotoxines aan die de hersenfuncties verstoren.
  Een verstoorde darmflora is gelinkt aan een beschadigde darmwand (lekke darm). Kinderen met autisme (en hun verwanten) hebben vaker een lekke darm dan gezonde kinderen). Een beschadigde darm is meer doorlaatbaar voor stoffen die normaal de darmwand niet kunnen passeren, zoals onverteerde eiwitten en koolhydraten, gluten, bacteriële toxines, microbiële metabolieten, schimmels, enz.
  Ze komen in het bloed terecht en kunnen een immuun- en ontstekingsreactie veroorzaken (ook in de hersenen) of de zenuwen prikkelen. Dit is een belangrijke factor in het ontstaan van de psychische symptomen en gedragsproblemen bij autisme .
  Een verstoorde darmflora en een lekke darm kan hersteld worden door suppletie met prebiotica en probiotica. Dit wordt beschouwd als een veelbelovende therapie voor autisme. Er zijn al een aantal studies die aantonen dat prebiotica en/of probiotica op korte termijn niet alleen de darmflora van autistische kinderen verbetert, maar ook hun gedrag.

  Bezoek ook de website van het GAPS dieet dat ontwikkeld is door Dr. Natascha Campbell-McBrie. Zij ontwikkelde de behandeling in eerste instantie voor haar zoon met autism. Ze ontdekte in haar zoektocht dat er veel overlapping is tussen de kenmerken van autism, ADHD, dyslexie,dyspraxia, depressive en lichamelijke klachten zoals darm- en andere spijsverteringsklachten, astma, allergieën en eczeem.
  www.gapsboek.nl
  Je kan door het zorgen dat je kind een goede darmflora heeft, heel wat problemen enn zorgen wegnemen. Jammer genoeg zijn veel klassieke artsen zijn hier nog niet van op de hoogte. Een aangepast dieet vraagt wel wat moeite en tijd maar als je weet dat hierdoor je kind gezond en gelukkig kan worden dan is dit toch de moeite waard.

  © Pure Child vzw 2017

 • De boodschap die kinderen ons brengen

  24 september 2017

  Men zou kunnen stellen dat kinderen het op dit moment in het algemeen niet eenvoudig hebben in een postmodern tijdperk en in het begin van de 21 st eeuw. In Vlaanderen, bijvoorbeeld, leven heel wat kinderen onder de armoedegrens. Dat heeft als gevolg dat er heel wat derdewereld gezinnen zijn te vinden waar een optimale opvoeding ver te zoeken is. Moderne psychologie geeft ons duidelijk aan dat dit voor de toekomst een golf aan problematieken bij tieners en jongvolwassenen met zich gaat meebrengen. Dezelfde psychologie en grondbeginselen van de kwantumfysica brengt ook een andere boodschap en die is onverbiddelijk: Opvoeders hebben een grote verantwoordelijkheid voor het emotioneel en psychologisch welzijn
  van kinderen waarbij kinderen “spiegelen” wat bij de opvoeder nog niet geheeld is of wat m.a.w. “afgescheiden” is.

  Hoe denk je dat kinderen zullen reageren als ze merken hoe moeilijk vader of moeder het heeft op zijn werk, als het de stress van mamma voelt die nu ook moet meedraaien als kostwinner? Wat denk je dat kinderen gaan doen met hun emoties? Of wanneer ze continu worden gedropt in een crèche waar de wachtlijsten om toegang te krijgen, ellenlang zijn. Wat moet zo’n kind trouwens denken als hij een hele dag dient te wachten om terug een bekend gezicht te zien en die vervolgens nog uren bezig is om met dat lichtdoosje bezig te zijn en doet alsof het kind er niet is?

  En hoe reageert de samenleving? We gaan kinderen in vakjes stoppen, of beter nog, we gaan ze een pilletje geven: “Want daar worden ze rustig van” terwijl we zelfs niet gaan kijken naar de psychische neveneffecten van zo’n medicatie! En dan wordt het kind, een beetje opstandig natuurlijk want het merkt heus wel dat keurslijf waar het in geduwd wordt. Het merkt zelfs dat keurslijf waar de volwassene in zit gewurmd en krijgt de onweerstaanbare drang om dit kenbaar te maken aan iedereen die wil luisteren. Onze vraag is dan ook: Luistert er iemand naar deze boodschap?

  © Pure Child vzw 2017

 • magazine juni 2017

  30 juni 2017

  201606

  Inhoud van het magazine:
  • bodymap
  • spelen om te helen
  • Finland en het Fins onderwijs
  • spelen om in contact te komen met je onderbewustzijn
  • kinderen in verbinding met paarden
  • samen spelen: versterk de relatie met je kind
  • chiatsu: de kracht van de aanraking
  LEES HET MAGAZINE DOWNLOAD HET MAGAZINE
 • PURE CHILD op radio

  29 april 2017

  Vanaf nu kunnen jullie luisteren naar de interviews van onze PURE CHILD coach schrijvers.

  Beluister onze eerste uitzending met kindertolk Yves Boone

   

 • magazine april 2017

  29 april 2017

  201606

  Inhoud van het magazine:
  • de harde taal van kinderen
  • ademen en versneld leren
  • woorden om onszelf le lezen
  • autisme en ayurveda
  • de stille communicatie met je baby in je buik
  • words have power
  LEES HET MAGAZINE DOWNLOAD HET MAGAZINE
 • Radio interview met Jolanda van Santen over Relaxkids

  30 maart 2017

  Relax Kids is in 2001 opgezet door Marneta Viegas. Zij was toen al geruime tijd werkzaam in de kindertheaterwereld en zij merkte gedurende de jaren een verschil op in het gedrag van kinderen en het vermogen van kinderen om te luisteren en te concentreren. Zij zag een oplossing in het ontwikkelen van vaardigheden om te ontspannen bij kinderen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gestructureerd programma en zo ontstond het unieke 7-stappen programma van Relax Kids. Daarnaast ontwikkelde zij diverse producten die kinderen helpen te ontspannen en te bouwen aan een positief zelfbeeld. In Nederland zijn de boekjes ‘De Wensster’ en ‘Relax Kids’ bestsellers en zijn aanwezig in vele gezinnen, scholen en andere instellingen.
  Beluister interview met Jolanda van Santen

 • DIGIKIDS

  30 maart 2017

  Voorbije weekend was schrijver dezes uitgenodigd op het traditionele schoolfeestje van de kleinzoon.

  Tussen het spektakel door kregen de klasgenootjes even pauze om bij te komen van de emoties veroorzaakt door het enthousiasme van de samengetroepte, fiere grootouders.

  Ze wierpen zich zonder dralen op de massaal aanwezige ‘tablets’(of draagbare computers) en dit tot grote consternatie van de leraressen.
  Het leken wel uitgehongerde wolven die hun portie smarttechnologie nodig hadden als compensatie voor hun zestig minuten volgehouden concentratie bij het verplichte, moeilijk aangeleerde danspasje. Trekken en duwen om toch maar het hoogtechnologische ‘kleinood’ in handen te krijgen en de kameraadjes de loef af te steken in een digitaal spelletje voetbal ‘FIFA 16’. Er was iets onwezenlijk aan deze scene die zich dertig jaar geleden onmogelijk kon afgespeeld hebben. De kinderen zouden op zijn minst, al dan niet brullend, het nabije grasterrein zijn opgestormd om zelf een potje te voetballen. Dit is duidelijk een andere generatie kinderen. De ‘digikids’ worden ze wel eens genoemd.

  Is deze verslaving aan ‘gaming’ en PC technologie goed voor de ontwikkeling durf ik mij dan af te vragen of is het belangrijk(er) om deze kinderen terug naar de natuur te brengen en ze ongedwongen te laten ravotten? Onderzoek heeft trouwens uitgewezen dat simpelweg ravotten in de natuur een uitstekende stimulans is voor neurologisch systeem van onze kinderen. Om van hun immuunsysteem maar te zwijgen. Aan een computerscherm gekluisterd zitten beïnvloed dan weer hun slaapbehoeftes en energiesysteem. Kinderen in deze moderne tijd krijgen ontzettend veel prikkels binnen. Het internet heeft deze externe prikkels explosief doen stijgen. Het doet ouders teruggrijpen naar ‘mindfulness’ cursussen voor hun oogappels of yoga cursussen op maat of God beware mij iets wat ‘knuffelturnen’ wordt genoemd, teneinde met deze ‘aandacht oorlog’ (want dat is het) te leren omgaan. Terwijl Moeder Natuur geduldig afwacht tot ze weer in eer wordt hersteld en haar magie kan loslaten op de over bevraagde kinderen (en ouders) van vandaag. (RVD)

 • Symposium Pure Child 10 Juni 2017

  9 maart 2017

  201606

  gegevens van het evenement:
  • DATUM: 10 Juni 2017
  • TIJDSTIP: 10.00 u - 18.00 u
  • LOCATIE: Kasteel Walburg
  • ADRES: Walburgstraat 35, 9100 Sint-Niklaas
  • PRIJS: 30€ p.p. (a.d.k.: 35€ p.p.)
  • INSCHRIJVEN OP: info@purechild.be
  • BEKIJK ONS PROGRAMMA OP: "LEES DE FLYER"
  DOWNLOAD DE FLYER BEKIJK PROMOFILMPJE